Zorgcentrum De Skûle

De Skûle is een zorgcentrum in Metslawier met een aparte verpleegunit De Klink.

De Skûle
Stationswei 12
9123 JZ Metslawier
tel: 0519-244545

In de Skûle biedt Pasana de volgende zorg aan:
Verzorgingshuiszorg
Verpleeghuiszorg
Tijdelijke opname
Zorg aan huis