Burenhulpdienst

Wat houdt de burenhulpdienst in?
De hulpdienst is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. Zij helpen een handje waar dat nodig is, als andere hulp op een andere manier (nog) niet mogelijk of nog niet beschikbaar is. Het is een georganiseerde vorm van burenhulp.

Voor wie werken we?
In principe is de hulpdienst voor alle mensen, oud of jong, die tijdelijk hulp nodig hebben. Als u door ziekte, handicap of ouderdom bepaalde dingen niet meer zelf kunt is het mogelijk om een beroep te doen op de Burenhulpdienst.

Wat doen we?
De hulp kan inhouden:
– Licht huishoudelijk werk
– Kinderen/ ouderenopvang bij ziekte
– Kleine klussen in- en om het huis
– Autovervoer naar arts of ziekenhuis
– Dierenverzorging
– Bezoekjes afleggen

Hoe schakelt u de burenhulp in?
U belt het Centraal Meldpunt te Dokkum (tel: 0519-292223)
Dit meldpunt noteert uw hulpaanvraag en geeft die door aan de contactpersoon in uw dorp. Deze zoekt een vrijwilliger die de door u gevraagde hulp kan verlenen.

De hulp die geboden wordt is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, moeten worden vergoed (kosten voor vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen etc.).

Het Centraal Meldpunt is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 8:30- 12:30 uur en van 13:00- 17.00 uur op het telefoonnummer 0519-292223.