Wandelroute “Rondje Metslawier”

Afstand: ± 3,5 km

Start: Café Restaurant “Veldzicht”, Roptawei 14

Metslawier is de voormalige hoofdplaats van Oost-Dongeradeel en eeuwenlang de zetel van het grietenijbestuur. Het uit de 19e eeuw daterende gemeentehuis, indertijd gebouwd als grietenijhuis en herberg, is nu in gebruik als Thomashuis.
In de jaren zeventig van de 20e eeuw is de “Buorren”, de oude 16e en 17e eeuwse dorpskom, geheel gerestaureerd, in de oude staat teruggebracht en is er een goed beeld ontstaan van een Fries dorp uit deze periode.
Loop vanuit café rest. “Veldzicht” in zuidoostelijke richting en ga linksaf de M. fan Loanstrjitte in. Na ±100m La. het steegje in dat naar de Hervormde Kerk leidt. Hier wordt duidelijk waarom Metslawier een beschermd dorpsgezicht is.
De, midden in het dorp gelegen, Middeleeuwse kerk werd in 1776 afgebroken en vervangen door het tegenwoordige gebouw. Van de oude kerk zijn slechts de grote grafstenen van het adellijke geslacht Ropta overgebleven en de steen boven de ingang, die herinnert aan de grote watervloed (Allerheiligenvloed) van 1570, waarbij 1801 mensen het leven lieten.
Loop rechtsom rond de kerk.

U heeft nu uitzicht op de manege en het voormalige gemeentehuis van Oost-Dongeradeel.

Loop driekwart rond de kerk en ga, voor de water-pomp langs, rechtsaf naar beneden, naar de B. Bekkerstrjitte. Ga rechtsaf richting de autoweg. Volg de Bekkerstrjitte tot aan de Gereformeerde Kerk. Ga direct voorbij de kerk rechtsaf het wandelpad op. Volg dit pad door het bos, om de vijver heen. U komt daarna in het “2de bos”. Volg het pad en ga voorbij het 1ste bruggetje rechtsaf de woonwijk het Skûtsje in.
Neem hier de 1ste afslag direct linksaf. U loopt weer over een brug. Volg het pad tot aan de Roptawei. Ga hier weer linksaf en na ± 50m rechtsaf, het onverharde pad op. Ga dan rechtsaf over het dijkje, waar vroeger de spoorbaan Dokkum-Anjum lag. Loop over het oude spoordijkje en steek de Stasjonswei over. Blijf het spoordijkje volgen.
Aan uw rechterhand ziet u het voormalige station, dat in een modern jasje is gestoken en nu dienst doet als woonhuis
Ga aan het einde van de spoorbaan rechtsaf, over het bedrijventerrein “de Oerslach”. Als u het bedrijventerrein ver¬laat, ziet u aan uw linkerhand in de verte het aardappel-kweekbedrijf HZPC met de Roptamolen.
Even buiten het dorp lag de burcht Roptastate. Op deze plaats staat nu de naar de burcht vernoemde korenmolen op het terrein van het internationale befaamde kweekbedrijf HZPC. Het bedrijf houdt zich bezig met het veredelen van aardappelrassen en het kweken van nieuwe rassen.
Ga rechtsaf de Roptawei op en volg deze tot u weer bij café-rest. Veldzicht bent.


Rondje Metslawier weergeven op een grotere kaart