Dorp

 

 

Metslawier is op een terp gebouwd. Momenteel (november 2010) heeft het dorp een kleine 900 inwoners. Voor de herindeling van de gemeenten in 1984, was Metslawier de hoofdplaats van de gemeente Oost-Dongeradeel. Oost- en West-Dongeradeel en Dokkum vormen nu de gemeente Dongeradeel. Metslawier ligt 10 km van het Nationaal Park Lauwersoog, waar volop recreatiemogelijkheden zijn. Vanuit Metslawier zijn tevens de eilanden Ameland en Schiermonnikoog goed te bereiken.

In Metslawier is voor de herindeling van de gemeenten weinig gebouwd, waardoor het dorp niet echt meer leefde. Na de herindeling is er onder andere een industrieterrein aangelegd, een rondweg, een nieuw verzorgingstehuis (multifunctioneel centrum) met aanleunwoningen en zijn er weer voldoende bouwkavels.

Ook heeft Metslawier een bloeiend verenigingsleven, een peuterschool, een basisschool, een huisarts, een tandarts. Metslawier heeft ook een korenmolen, de ‘Ropta’ waarover helaas weinig bekend is.

Dit alles zorgt, en heeft er voor gezorgd, dat het dorp is opgebloeid en dat het wonen in Metslawier populair is bij potentiele en huidige inwoners.