Bedrijven

Aannemingsbedrijf Kramer Metslawier
De Oerslach 6
9123 KK Metslawier
Tel. 0519-242053

Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. B.V.
Roptawei 32
9123 JB Metslawier
Tel. 0519-241364
Fax 0519-241474

Autobedrijf Postma
Skipfeartsein 2
9123 JS Metslawier
Tel. 0519-241619/242009
Fax 0519-241995

Binneninn Buitenuit Aparthotel
Stasjonswei 23
9123 JZ Metslawier
0519-241836
06-21546402

RRO-Klussen Renovatie-Restauratie-Onderhoud
M.f. Loanstrjitte 3
9123 JN Metslawier
Tel. 06-46670073
oege@rro-klussen.nl

Cesare Interieur Atelier
Stasjonswei 23
9123 JZ Metslawier
Tel. 0519-241314
Fax 0519-241673

Changes Design Gallerie
Roptawei 27
9123 JA Metslawier
Tel. 0519-242382
Fax 0519-241608

Duurzaam Verdienen
Stasjonswei 5
9123 JZ Metslawier
0519-242227
06-83605177

Frequent Beveiliging
Master fan Loanstrjitte 21
9123 JN Metslawier
Tel. 0519-241188
Fax 0519-242010

Garage Hovenga
Roptawei 13
9123 JA Metslawier
Tel. 0519-241434

HZPC Kweekbedrijf
Roptawei 4
9123 JB Metslawier
Tel. 0519-244300
Fax 0519-244333

Huisartspraktijk H.M.A. Wymenga B.V.
B. Bekkerstrjitte 19
9123 JV Metslawier
Tel. 0519-241270

Loon- en Kraanbedrijf Zijlstra B.V.
Roptawei 32
9123 JB Metslawier
Tel. 0519-241364
Fax 0519-241474

Pedicure Tanja Cuperus
De Snikke 19
9123 KG Metslawier
Tel. 0519-242604

Sing Sing Digital Audio
Master fan Loanstrjitte 33
9123 JN Metslawier
Tel. 0519-241484

Schildersbedrijf Nutma
Roptawei 5
9123 JA Metslawier
Tel. 0519-242348
Fax 0519-241577

Tandarts Herbig
Roptawei 22
9123 JB Metslawier
Tel. 0519-241360

Taxi Meindersma
De Snikke 9
9123 KG Metslawier
Tel. 0519-241731

Transportbedrijf Hovenga
Roptawei 3A
9123 JA Metslawier
Tel. 0519-242248

Transport- en Verhuisbedrijf Meindersma
Master fan Loanstrjitte 27
9123 JN Metslawier
Tel. 0519-241292
Fax 0519-241635

Transport- en Handelsonderneming Zijlstra B.V.
Roptawei 32
9123 JB Metslawier
Tel. 0519-241364
Fax 0519-241474

Wijnsma Transport
Verhuur- en Opslagbedrijf
De Oerslach 3
9123 KK Metslawier
Tel. 0519-241294

L.van Zelderen Het Marlanner kaashuis
Humaldawei 40
9124 ER Jouswier
0519-241590