Huisarts

Contact

Apotheekhoudende huisartspraktijk H.M.A. Wymenga
Balthasar Bekkerstrjitte 19
9123 JV Metslawier
Tel: 0519-241270
Spoed: 0519-241119
www.huisartspraktijkwymenga.praqtijkplus.nl

Spreekuur volgens afspraak

Avond-,nacht-en weekenddiensten
Dokterswacht Friesland,
telefoon 0900 – 1127112

Voor het maken van afspraken en overige vragen
bellen tussen 8.00 en 10.00 uur.

Voor het aanvragen van visites:
bellen tussen 8.00 en 11.00 uur.