Category Archive: Agenda

Tennistoernooi Jeugdhonk.

Op 18 mei 2014 zal er weer een tennistoernooi worden georganiseerd voor jeugd vanaf 12 jaar en voor de vrijwilligers van de Oanrin.

Opgave op het aanmeldingsformulier in de Oanrin of op mail liviusmeinsma@knid.nl

Activiteiten komende tijd Cafe Veldzicht Metslawier

1 maart 2014: Muziekavond met “Vette Jus en Pander” aanvang 21.00 uur entree € 7.50

22 maart 2014: kinderbingo, vanaf 16.00 uur

9 april 2014: paas bloemschikken, aanvang 20.00 uur. Voorbeelden en opgavenformulier liggen vanaf 5 maart in de zijkamer van het Café. Opgeven dot/met 29 maart 2014.

14 apri 2014l: Jaarvergadering Dorpsbelang, aanvang 19.30 uur

26 april 2014: Koningsdag, activiteiten vanaf 15.00 uur, nadere info volgt.

17 mei 2014: voorstelling KRIMP, zie t.z.t. de site voor aanvang/entree en bestelling kaarten ( op is op).

Dorpsklaverjassen 2e vrijdag
Maatklaverjassen laatste vrijdag v.d. maand
Bingo 3e vrijdag van de maand

Klaverjassen 2013/2014

Het klaverjasseizoen begint weer op 18 oktober a.s.

Het is de bedoeling dat deze avonden worden gehouden in
Café Veldzicht iedere 2e vrijdag van de maand aanvang 19.30 uur.

Lijstje met de data:

2013 2014
18 oktober 10 januari
8 november 14 februari
13 december 14 maart

Dorpsbelang Metslawier