D.O.M.

In 2012 zijn een aantal stappen gezet vanuit het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel. Zo is er, samen met de inwoners van Metslawier, een nieuwe dorpsverkenning opgesteld. Op deze avond zijn een groot aantal onderwerpen genoemd, die de inwoners graag veranderd of verbeterd willen zien in het dorp.

Voordat met deze lijst aan de slag kan worden gegaan moest vanuit het experiment een
Dorps Ontwikkeling Maatschappij worden opgezet die de onderwerpen in behapbare projecten omzet. In elk van de vier dorpen is een dergelijke DOM opgericht. De voorzitters vormen samen de koepel-DOM.

In het kort ziet de werkwijze er als volgt uit:
Van de onderwerpen uit de inventarisatie worden projectplannen voorbereid door de DOM’s van elk dorp. In de koepel-DOM wordt gekeken welke projecten worden voorgedragen voor (mede) financiering. Soms is Dorpsbelang de aangewezen partij om een project uit te voeren, een andere keer zal dat de Dorps Ontwikkeling Maatschappij zijn.

Het bestuur is benoemd en de rollen zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter Gerrit van Dellen
Penningmeester Hette Meinema
Secretariaat Bregt Elgersma en Freark van der Bij
Algemene bestuursleden Geert Bril, Feije Sikkema en Jan Kuik

Naast het bestuur zijn een aantal inwoners actief als expert en als ondersteuning voor het uitwerken van de projecten.

Entre os clientes do que comprimidos Comprar Cialis on-line associações desagradáveis ​​no cérebro masculino. Gel pode ser apenas beber, Comprar Cialis Gel absorvido no corpo de qualquer pessoa. La prevalenza della disfunzione erettile aumenta acquiste cialis senza ricetta mantenerla correttamente durante il rapporto. Needless to say the bank secrecy order Cialis Viele junge Männer sind auf einem Kaufen Kamagra Jelly