Category Archive: Dorpsbelang

Nieuws experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Het experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD), ook wel DOM-project, is gericht op het versterken van de woon- en leefmilieus in de beschermde dorpsgezichten van Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat.

De combinatie van vele werkzaamheden, enthousiasme en goede communicatie zorgt er voor dat het experiment steeds meer succesvolle resultaten boekt. Door zichtbare kwaliteitsverbetering worden de beschermde dorpsgezichten bovendien steeds beter op de kaart gezet.

Binnen dit experiment is de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, aan de hand van subsidie, het aanzicht van de woningen in bovengenoemde beschermde dorpsgezichten aan te pakken. Maar wist u dat er ook een mogelijkheid voor het lenen met een lage rente mogelijk is?

Het experiment DBDD wordt deels gefinancierd door gemeente Dongeradeel en deels door de Stuurgroep ANNO.

Meer informatie over het experiment (waaronder het aanvraagformulier) vindt u op http://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/duurzame-beschermde-dorpsgezichten_41199/.

Voor informatie kunt u bovenstaande genoemde website raadplegen of contact op nemen met F. Sikkema of F v.d. Bij van de DOM Metslawier. Enkele voorwaarden zijn: U moet eigenaar/ bewoner van het pand zijn. Het pand moet staan in de bebouwing van het “beschermde Dorpsgezicht”.

Jaarvergadering Dorpsbelang Metslawier

Op maandag 10 april is de jaarvergadering van Dorpsbelang Metslawier in café Veldzicht aanvang 19.30 uur.

Klik hier voor de agenda jaarvergadering 2017

Klik hier voor de notulen jaarvergadering 2016 Vereniging voor Dorpsbelang Metslawier.

Voortgang/gebruik voetbal/tenniskooi aan de Singel.

Zoals wellicht bekend maakt al veel jeugd van ons dorp dagelijks gebruik van deze kooi.
Zodra het weer het toelaat zal rondom de kooi grond geëgaliseerd en ingezaaid worden en zal de ondergrond van een coating worden voorzien. Ook zal er een fietsenrek worden geplaatst
Gebruik van de kooi zal in onderling overleg tussen dorp/tennisclub/school worden geregeld, als er een activiteit plaatsvindt, zal dit vroegtijdig worden aangegeven op een nog aan te brengen informatiebord. Bij geen activiteiten is de kooi beschikbaar voor de jeugd van ons dorp.
Betreden van de kooi is op eigen risico, dit zal door middel van een bordje worden aangegeven.
Ook zal er een sponsorbord geplaatst worden waarop de namen worden vermeldt van de instanties die de realisatie mogelijk hebben gemaakt.
In het voorjaar van 2017, na voltooiing van deze sportvoorziening, zal er een opening plaats vinden, hiervan zal vroegtijdig via de Metslawier Aktief, en de site van de TC en Dorpsbelang melding van worden gemaakt.
Beheer van de voetbal/tenniskooi is in handen van de TC, onderhoud zal door vrijwilligers/ouders uit het dorp in samenwerking met de TC/dorpsbelang plaatsvinden. Toezicht op het gebruik en sociale controle van deze sport accommodatie is een taak voor het gehele dorp lijkt ons.
Doprpsbelang/Tennisclub

Video Verbinden & Bouwen: DOM Metslawier

Afspraken komende jaarwisseling met gemeente en politie

Op 4 november is er door de gemeente en politie een bezoek gebracht aan Metslawier. Hier is een aantal afspraken gemaakt over de komende jaarwisseling. Het overleg heeft plaatsgevonden, in café Veldzicht, met vertegenwoordigers van Dorpsbelang en met een vertegenwoordiging van de jeugd uit Metslawier.

Contactgegevens Wiebe Rinzema van Gemeentewurk zijn: w.rinzema@gemeentewurk.nl en 06-29564342 of, bgg 14 0519.

Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn:

  • Er wordt ook dit jaar weer een feest georganiseerd in een tent op het sportveld. De organisatie heeft een plan gemaakt met een tijdsbestek van 10.00 uur tot 22.00 uur. Organisatie of Dorpsbelang zal de subsidie weer aanvragen. Hierover zal Dorpsbelang nog duidelijkheid geven. Aanvraag kan gedaan worden via de site van de gemeente Dongeradeel. In het jeugdhonk gebeurd verder niks en wat het cafe gaat doen is nog niet bekend.
  • Er wordt carbid geschoten op het sportveld. In verband met aanpassing van het APV artikel (Algemene Plaatselijke Verordening) wil de gemeente graag de gegevens hebben van een contactpersoon. Dit ivm toezending van het aanwijzingsbesluit welke de burgemeester in december gaat nemen.
  • De heer D.W. Dijkstra is weer contactpersoon voor het feest, het carbidschieten en het vreugdevuur (tel. 06-30403638).
  • De jeugd wil graag weer een tweetal vuurtonnen (conform vorig jaar) op het sportveld. Hier zal weer een ontheffing voor worden aangevraagd. Aanvraag kan gedaan worden via de site van de gemeente Dongeradeel. De aanvraag voor een ontheffing moet uiterlijk half november bij de gemeente binnen zijn. Gemeente levert een tweetal vuurtonnen en zand.

Nieuwsbrief oktober 2015 DOM Metslawier

Nieuwsbrief Dom oktober 2015

Ecodon. (Energie Coöperatie Dongeradeel)

Beste dorpsbewoners.

Zoals u weet is energie en energie besparing tegenwoordig een hot item. Vele maatregelen kunnen door u getroffen worden om energie te besparen door bijvoorbeeld uw huis te isoleren, zonnepanelen op het dak te leggen, zonneboiler aan te schaffen, etc.

Maar u kunt ook iets voor uw dorp (sgemeenschap) betekenen door over te stappen naar een andere energie leverancier. Wanneer u overstapt naar ECODON als uw energie leverancier dan krijgt het dorp Metslawier daar per jaar € 75,00 per aansluiting voor. De energie prijzen bij Ecodon zijn markt conform en kunnen goed concurreren met de grote jongens zoals bijvoorbeeld Nuon en Eneco.

Dorpsbelang wil na de vakantie alle bewoners persoonlijk gaan benaderen en hun vragen om over te stappen naar Ecodon. Zij vullen met u de benodigde formulieren in. U hoeft hier zelf verder niets meer aan te doen. Wel zou u alvast kunnen opzoeken hoelang uw huidige contract nog loopt.

Loopt dit zeer binnenkort af neem dan contact op met leden van dorpsbelang. Tel. 0519-297972 of 0519-294161

Older posts «

» Newer posts