Category Archive: Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten

Video Verbinden & Bouwen: DOM Metslawier

Nieuwsbrief oktober 2015 DOM Metslawier

Nieuwsbrief Dom oktober 2015

Nieuwsbrief juni 2015 DOM Metslawier

Nieuwsbrief DOM juni 2015

Friese dorpen pakken de krimp aan.

Fryslân DOK: Fryske doarpen pakke de krimp oan (Friese dorpen pakken de krimp aan)
Zondag 15 februari om 17:00 uur en daarna vanaf 18:10 uur ieder uur op Omrop Fryslân Televisie. Ook te zien op zaterdag 14 februari om 15:35 uur en zondag 15 februari om
12.25 uur op NPO 2.

Vier dorpen bij Dokkum hebben samen de krimp en de verloedering van hun oude dorpscentra aangepakt. In Ee, Metslawier, Paesens en Holwerd zijn Dorps Ontwikkelings Maatschappijen (DOM’s) opgericht; een experiment van vijf jaar. Steun komt er van de gemeente en provincie. Read the rest of this entry »

Uitnodiging voor alle inwoners van Metslawier.

De DOM (Dorpspntwikkelingsmaatschappij Metslawier) is de afgelopend jaar bezig geweest met diverse projecten en wil u hierover informeren en uw mening vragen over verschillenden punten.
Daarom willen wij u uitnodigen op:
Datum: woensdag 26 november
Tijdstip: 19:30 uur
Plaats: Café Veldzicht.

Flyer uitnodiging 26-11-14

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Begin mei 2013 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om duurzame energie opwekking door de dorpsbewoners zelf of in collectief verband mogelijk te maken, met als resultaat een energie neutraal Metslawier.
Resultaten enquête duurzame energie Metslawier

Veel mensen die geïnteresseerd zijn, bijna 75%, hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een informatie avond, waarbij ASN Installaties uitleg zal geven over de mogelijkheden etc.
Deze bijeenkomst zal in het derde kwartaal van 2013 plaatsvinden, waar en datum wordt tijdig bekend gemaakt.

DorpsOntwikkelingsMaatschappij Metslawier
Project Duurzame energie

D.O.M. bezig

DOM bezig 13-2

De eerste aanvragen zijn binnen voor het verfraaien van de woningen. Ook heeft de afdeling bouwzaken van de gemeente Dongeradeel een eerste toets gedaan. Voor de aanvragers positief nieuws want met een aantal aanpassingen hier en daar en een motivatie zijn de aanvragen goedgekeurd en kunnen de mensen aan de slag.

Als u dit leest heeft de vorige keer met de MA een folder gekregen waarop is aangegeven hoe u een subsidie kan aanvragen en of u daarvoor in aanmerking komt.
Inmiddels zij er belangrijke stappen gezet voor het verder uitwerken van het plan om Metslawier zelfvoorzienend te maken voor wat betreft duurzame energie.

Wij komen bij u aan de deur of zijn al geweest om te vragen hoe mee kan doen aan ons gezamenlijke initiatief. Door en voor Metslawier.

Volgende keer meer nieuws van DOM bezig.

Het bestuur.

D.O.M. bezig 13-1

De lokale DOM te Metslawier is druk bezig met het uitwerken van de ideeën die zijn verzameld op de bijeenkomst in Café ’Veldzicht van vorig jaar.
In de tussentijd zijn veel onderwerpen opgestart en sommige hebben reeds resultaat.
Zo is er door een aantal inwoners een subsidie aanvraag ingediend voor het verfraaien van de gevel en het schilderen van het huis.

Ook is opnieuw aandacht gevaagd voor realisatie van het plein voor Café’ Veldzicht.
Naast uw DOM moet ook de gemeente Dongeradeel hier een rol in gaan vervullen.
De veranderingen op de manege het toekomstige evenementen terrein hebben niet direct te maken met de DOM maar zijn een voorbeeld van de toekomstige functies.

Volgende keer meer nieuws van DOM bezig.

Het bestuur.

Older posts «