«

»

Ledenvergadering Begrafenis vereniging “Helpt Elkander”

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering
van de begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’ op maandag 9 april 2016 om 19.45 in “De Schakel”
te Metslawier.

Klik hier voor de agenda van de ledenvergadering