Expositie Bernegrûn van Pyr Bosma in de Doarpstsjerke

BERNEGRÛN
Met de expositie BERNEGRȖN van de kunstenaar Pyr Bosma opent het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier het jaar 2018.
Het Mienskipshûs biedt een podium aan kunstenaars die verbonden zijn aan de streek en deze expositie past hier goed bij. De expositie is vanaf 6 januari t/m 4 maart vrij te bezichtigen tijdens de openingstijden elke zaterdag en zondag tussen 13:30 en 17 uur, zie hiervoor de website http://doarpstsjerke-metslawier.nl

tentoonstelling Pyt Bosma-13
tentoonstelling Pyt Bosma-11
tentoonstelling Pyt Bosma-10
tentoonstelling Pyt Bosma-9
tentoonstelling Pyt Bosma-8
tentoonstelling Pyt Bosma-6
tentoonstelling Pyt Bosma-5
tentoonstelling Pyt Bosma-4
tentoonstelling Pyt Bosma-3


De beeldhouwer Pyr Bosma (Dokkum, 1961) is opgegroeid in Metslawier. De Tsjerkebuorren was een geliefde speelplek. De mysterieuze grafzerken, de oude dikke bomen rond de kerk en de steegjes eromheen vormden het blikspuitterrein. Op het stuk gracht achter de kerk werd het schaatsen geleerd, achter een oude bakslee. Het zijn waardevolle herinneringen.
De beelden die getoond worden zijn gemaakt in verschillende perioden. De oudsten zijn inmiddels 27 jaar geleden ontstaan. De jongsten van dit jaar vormen een serie schepen. Het is moeilijk om de werken allemaal onder een noemer te vangen. En dat is ook niet nodig. Ze geven elk op hun manier commentaar op de buitenwereld en de binnenwereld. De titels lichten misschien een tipje van de sluier op. Een aanzet om het onbenoembare te benoemen.
Een bezoek aan de expositie is zeer de moeite waard, niet in de laatste plaats vanwege de locatie en de Doarpstsjerke zelf. De Doarpstsjerke is de oudste van de twee kerkgebouwen in Metslawier en ligt centraal op een wierterrein op de plaats waar in de middeleeuwen de eerste kerk van het dorp werd gebouwd. Deze kerk werd in 1776 afgebroken. Op de plaats van de oude kerk werd vervolgens de huidige kerk gebouwd. De toren van deze “nieuwe” kerk werd in 1925 gerestaureerd en de kerk zelf in 1970/1971. In de loop der tijd werden ook een aantal kleinere veranderingen aan het gebouw aangebracht, waaronder een verplaatsing van de toegangsdeur van de noordzijde van het gebouw naar de westzijde. Bij de restauratie van de kerk in 1970/1971 werd ook het interieur van de kerk hersteld. Meest opvallende elementen in het interieur van de kerk zijn: De preekstoel. Deze dateert van de bouwtijd van de kerk. Het orgel is in 1985 gerestaureerd en heeft de status van rijksmonument. De herenbank tegen de oostzijde van het kerkschip. Diverse grafzerken in het middenpad van de kerk. Het rouwbord aan de noordwand van de kerk.