«

»

Resultaten van het onderzoek naar het dieet van Watervleermuizen in de Doarpstsjerke

Onderzoek naar het dieet van de populatie watervleermuizen in Doarpstsjerke Metslawier
Daan Grobben, Merel Klaarmond Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Klik hier voor het rapport van het onderzoek