«

»

Toneelvereniging Frjemd Folk Metslawier/Engwierum

Wij van toneelvereniging Frjemd Folk Metslawier/Engwierum gaan weer een nieuw toneelstuk uitvoeren op 8 en 9 april in café Veldzicht in Metslawier.