Monthly Archive: December 2015

Nieuwsbrief jaarwisseling 2015/2016

Net als voorgaande jaren worden een aantal dorpen bezocht voor een overleg met dorpsbelangen, jeugd, politie en de gemeente Dongeradeel. Tijdens deze bezoeken bespreken we de plannen en aandachtspunten voor de aan komende jaarwisseling. Dit jaar bezochten we Anjum, Ee, Metslawier, Morra/Lioessens, Nes, Ternaard, Wierum en Engwierum. In deze nieuwsbrief brengen wij enkele van de besproken onderwerpen onder de aandacht.

Link naar Nieuwsbrief Jaarwisseling 2015-2016

Herplaatsing AED bij de tennisvelden

De AED is weer geplaatst aan de kantine onder de luifel bij de tennisvelden (zie foto). Deze plaats is eerst maar tijdelijk, als het hekwerk klaar is zal hij aan de buitenkant hieraan bevestigd worden. Waarschijnlijk wordt dit dan na de winter.

foto AED bij tennisvelden 02-12-15

» Newer posts