Gebiedsgerichte ondersteuning

De Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving of loopt u thuis tegen problemen aan? Zijn er bovendien geen mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ‘Meitinker’ in uw dorp of wijk.

Meitinker
De Meitinker (meedenker) helpt u bij het vinden van een oplossing. Als eerste kijkt de Meitinker nogmaals samen met u of er toch nog mensen zijn waar u beroep op kunt doen (buren, familie of vrienden). Om hulp vragen kan moeilijk zijn, maar veel mensen willen best helpen. Daarom: Durf te vragen!

Vragen
Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.wmodandon.nl of kom in contact met de meitinker via:
Gemeente Dantumadiel Telefoon: 14 0511
Dagelijks bereikbaar: 8.30-12.00 uur Mail: wmoloket@dantumadiel.eu Post: Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
Gemeente Dongeradeel Telefoon: 14 0519
Dagelijks bereikbaar: 8.30-12.00 uur Mail: wmoloket@dongeradeel.nl Post: Postbus 1, 9100 AA Dokkum
Ook de medewerkers van Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’ zijn via beide telefoonnummers bereikbaar

Flyer meitinker
brief dorpen-wijken start maart 2014
Clusterindeling met contactpersonen wmo

Als ‘meitinker’ help ik bij het vinden van oplossingen