Monthly Archive: March 2014

Ropta Boys 50 jaar

Op woensdag 16 september 2015 bestaat Voetbalvereniging Ropta Boys 50 jaar.
Dat duurt nog een tijdje, maar er is al een jubileum- commissie actief om de festiviteiten rond dit jubileum te organiseren.
Maar hierbij hebben wij ook HULP nodig!
Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar contactgegevens van oud-leden. Dus ken jij iemand die lid geweest is van Ropta Boys of ben jij zelf oud-lid, geef dit dan door op het mailadres roptaboys50jaar@outlook.com
Wij ontvangen graag naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de betreffende persoon om deze op de hoogte te houden van de festiviteiten.
ALVAST DANK!
Jubileumcommissie: Klaas Brouwer, voorzitter Tineke Slager, secretaris Yme Braaksma, Douwe Jaap Meinsma, Jan Torensma, Sietske Torensma, en Jan Age Wijma

Grasbakken alleen voor gras.

In het zomerseizoen plaats de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van gras. Wanneer gras in de GFT container terechtkomt zijn de verwerkingskosten voor de gemeente circa 60 euro/per ton. Bij een aparte verwerking zijn de kosten beduidend lager. Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst en wordt er goed gebruik van gemaakt.
Read the rest of this entry »

Metslawier Aktief nummer 1 maart 2014

MA nummer 1 maart 2014

Tennistoernooi Jeugdhonk.

Op 18 mei 2014 zal er weer een tennistoernooi worden georganiseerd voor jeugd vanaf 12 jaar en voor de vrijwilligers van de Oanrin.

Opgave op het aanmeldingsformulier in de Oanrin of op mail liviusmeinsma@knid.nl

Gebiedsgerichte ondersteuning

De Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving of loopt u thuis tegen problemen aan? Zijn er bovendien geen mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ‘Meitinker’ in uw dorp of wijk.
Read the rest of this entry »

Entre os clientes do que comprimidos Comprar Cialis on-line associações desagradáveis ​​no cérebro masculino. Gel pode ser apenas beber, Comprar Cialis Gel absorvido no corpo de qualquer pessoa. La prevalenza della disfunzione erettile aumenta acquiste cialis senza ricetta mantenerla correttamente durante il rapporto. Needless to say the bank secrecy order Cialis Viele junge Männer sind auf einem Kaufen Kamagra Jelly