«

»

Aanbiedregels rondom de afvalinzameling

Hierbij een artikel van de gemente Dongeradeel waarin zij nogmaals aangeven wat de aanbiedregels zijn rondom de afvalinzameling.
Klik hier voor de aanbiedingssregels rondom afvalinzameling