«

»

Gebruik gemeentelijke zoutbak in ons dorp.

Zoals wellicht bij u als inwoner van Metslawier bekend staat er achter de boerderij van
G. Sinnema een gemeentelijke zoutbak.
De gemeente zal ook dit jaar weer voor bevoorrading van zout zorgen.

Voor de uitgifte van zout zijn door de gemeente de onderstaande “spelregels”opgesteld, reden hiervoor is dat in de afgelopen winterperiode is geconstateerd dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt, soms werden hoeveelheden zout opgehaald voor particulier erf etc.

Door de aanstelling van een sleutelhouder voor de bak in ons dorp is de gemeente bereid om zout te leveren.
Als sleutelhouder is door dorpsbelang/gemeente aangewezen:
Jelle Streekstra, B. Bekkerstrjitte 24 ( tel. 241502).

Hij kan worden benaderd voor uitgifte van zout in de komende winterperiode voor onderstaande criteria:
– toegangspaden sporthal, sportaccommodatie, verenigingsgebouwen, kerken
– nabij bushalte’s
– stegen/paden in de beschermde dorpskern

Dus niet voor particulier eigendom en voor particulier gebruik.

Bestuur Dorpsbelang.

Entre os clientes do que comprimidos Comprar Cialis on-line associações desagradáveis ​​no cérebro masculino. Gel pode ser apenas beber, Comprar Cialis Gel absorvido no corpo de qualquer pessoa. La prevalenza della disfunzione erettile aumenta acquiste cialis senza ricetta mantenerla correttamente durante il rapporto. Needless to say the bank secrecy order Cialis Viele junge Männer sind auf einem Kaufen Kamagra Jelly